Gülabibey Mahallesi, 892 ada, 343 nolu parselde İmar Planı değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 892 ada, 343 nolu parselde plan müellifince hazırlanan, 892 ada 343 nolu parselin kuzeyinde 7120 m² lik kısmının “İlkokul Alanı”;, güneyinde kalan 12255 m² lik kısmının “Lise Alanı”; ve doğu- batı cephelerdeki yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metre olması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 7560,5) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (UİP 7562,5) , 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.04.2015-04/62 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07/04/2015-07/05/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Nisan 2015
356 kez görüntülendi