Ulukavak Mahallesi, 63 ada, 39, 81 ve 83 nolu parsellerde plan değişikliği

Ulukavak mahallesi, 63 ada, 39, 81 ve 83 nolu parseller çevresi ile uyumlu olacak şekilde TAKS:0.35, KAKS:1,75, 5/A-5/3,5 yapılaşma koşullarında “Konut Alanı”; belirlenmesi şeklindeki plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP 11177,1) ve 1/1000 İlave İmar planı (UİP 11176,1), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.04.2015-04/63 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07/04/2015-07/05/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Nisan 2015
213 kez görüntülendi