Sarımbey Köyü, 109 ada 120, 121 ve 227 nolu parsellerde plan değişikliği

Sarımbey Köyü, 109 ada 120, 121 ve 227 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliği ile; Emsal:1.00 Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”; olarak planlanması ; Ayrıca “Bu plan onaylandığı tarihten önceki yapılarda çekme mesafesi şartı aranmayacak olup yeni yapılarda çekme mesafelerine uyulacaktır.”; plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar (NİP 15663) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 15664) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05/11/2015 tarih 11/157 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/11/2015-09/12/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

09 Kasım 2015
322 kez görüntülendi