Yaydiğin Köyü, 2825 ada, 10 nolu parselde plan değişikliği

Yaydiğin Köyü, 2825 ada, 10 nolu parselin 3000 m² lik kısmı Emsal:0.30, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu”;, diğer kısımlarının ise Emsal:0.75, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı”; şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-8329,5) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-7571,9) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/99 sayılı BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
219 kez görüntülendi