Sıklık Mahallesi, 165 ada, 9 nolu parsel ve 4092 ada, 1 nolu parsellerde plan değişikliği

Sıklık Mahallesi, 165 ada, 9 nolu parsel ve 4092 ada, 1 nolu parseller doğu kısmında Emsal:0.60, Yençok :11.50 yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı (Lokanta, Satış Yeri), batısı Emsal: 0.60, Yençok:11.50 yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı (Düğün Salonu), orta kısmının ise Emsal:0.30, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu”; şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-13677,1) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-13678,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/100 sayılı BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
222 kez görüntülendi