Ayarık Mahallesi, 88 ada, 42 ve 44 nolu parseller ve çevresinde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 88 ada, 42 ve 44 nolu parseller ve çevresi için yaklaşık 2600 m²`lik Cami Alanı, 2150 m² lik Teknik Altyapı Alanı ve 3620 m² lik Park Alanı işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar (NİP-9549,3) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-9550,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/106 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
215 kez görüntülendi