• Bahçelievler Mahallesi, 171 ada 7 ve 8 nolu parsellerde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 171 ada 7 ve 8 nolu parsellerin yaklaşık 18750 m² lik kısmı TAKS:0.40, KAKS (Emsal): 1.75 Yençok:8 Kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanması • Yaklaşık 15150 m² lik kısmının ise Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması;Konut alanı ve sosyal ve kültürel tesis alanları için Gazi Caddesinden 15 metre diğer cephelerden ise 10`ar metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesi ve plan notlarına;

1-Konut adasında gazi caddesine cepheli kısımda çekme mesafeleri içerisinde yapılacak kütleler için zemin katta cephe uzunluk şartı aranmaksızın ticari amaçlı yapı yapılabilir.

2-Normal katlarda(zemin üstü) bina cephe uzunluğu 40 metre`yi geçemez. Hükmü getirilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-5783,5) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-5782,5) değişikliği,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/117 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
199 kez görüntülendi