Bahçelievler Mahallesi, 1787 nolu adanın güneyinde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 1787 nolu adanın güneyinde bulunan alan için, hazırlanan;

Semt Parkı olarak işaretli alanın 2.500 m²`lik kısmı TAKS:0.40, Emsal:1.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”; olarak değiştirilmesi; Ayrıca Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı`nın yapı yaklaşma mesafeleri tüm cephelerinden ise 5 metre olacak şekilde öneri getirilmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 5777,6) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 5006,8) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/134 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
181 kez görüntülendi