Bahçelievler Mahallesi, 52 pafta 172 nolu adada plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 52 pafta 172 nolu ada da bulunan yaklaşık 26 hektarlık alan için hazırlanan;

Konu alanın batısında büyük bir kısmı ağaçlandırılmış olan alan park alanı olarak, diğer alanlar ise TAKS:0.12 KAKS:0.24 Yençok:6.50 yapılaşma koşullarında Bağ Alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca 2202 ve 2203 nolu adaların kuzeyinde planlı bulunan kanal, halihazır haritalardaki konumuna çekilerek parsellerin yapılaşmasına olanak sağlanması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 5777,7) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 5006,9) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/137 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
251 kez görüntülendi