İlice Mahallesi, 2790 ada, 1 ve 6 nolu parseller

İlice Mahallesi, 2790 ada, 1 ve 6 nolu parseller için;

Eşrefhoca Caddesinden 8 metre, Muratevler 4. Sokaktan 5 metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesi;

Plan fonksiyonunun konut`tan ticaret-konut alanına dönüştürülmesi ve Blok nizam 6 kat olarak işaretlenmesi;

Zeminde 59.00 x 26.20 metre boyutlarında blok işaretlenmesi

Plan notlarına;

  • Üst katlarda Emsal 1.50`yi geçemez ve konut yapılabilir.
  • Üst katlarda emsali aşmamak koşuluyla sundurma yapılabilir. Hükümlerinin eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP 5793,3) Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli (UİP 5794,4) Uygulama İmar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince gereğince 07/12/2015 tarih 13/175 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10/12/2015-11/01/2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Aralık 2015
203 kez görüntülendi