Tepecik Mahallesi, 2068 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği.

Tepecik Mahallesi, 2068 ada, 1 nolu parsel için ;

Parselin tamamının; Emsal:0.80, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 5006,2) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 5777,9) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.02.2016 tarih 02/22 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.02.2016-08.03.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Şubat 2016
275 kez görüntülendi