İlice Mahallesi, 2794 ada, 1, 2, 3, 4, 11, 12 nolu parsellerde plan değişikliği

İlice Mahallesi, 2794 ada, 1, 2, 3, 4, 11, 12 nolu parseller için:

• Parsellere “Özel Öğrenci Yurdu”; kullanım kararı getirilerek, Blok Nizam, Yençok: 13 kat yapılaşma koşulları getirilmesi

Plan notlarına ise;

Sıfır kotunun altı emsale dahil değildir.

Üst katlarda 1.20 metreye kadar açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Şeklinde plan notu eklenmesi

şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 5794,6) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 5793,5) değişikliği 04.02.2016 tarih 02/26 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.02.2016-08.03.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Şubat 2016
183 kez görüntülendi