Müslümanlar hicret ederek, batı ise sömürgeci anlayışla şehirler kurdular

Belediyemiz tarafından ilki geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Medeniyet Konuşmalarının ikincisi yazar Lütfi Bergen tarafından yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu`nda gerçekleştirilen programda medeniyet ve şehir algısı üzerine önemli açıklamalarda bulunan Lütfi Bergen, günümüzde oluşturulan ve halen oluşturulmaya devam edilen şehirlerin İslam`ın özünden uzak olduğunu söyledi. Günümüzdeki şehirleşmenin İslam düşünce ve tasavvuruna oldukça yabancı olduğunun altını çizen Lütfi Bergen, “İslami düşünce çerçevesinde bir şehirde çiftçilerin, çobanların olması çok önemlidir. Biz bugün medeni bir tavırla bir şehirde askerin, burjuva sınıfının var olduğunu rahatlıkla söyleyip, çiftçilerin olmadığını ve olmaması gerektiğini dile getiriyoruz. Müslümanlar kırsal toplumdan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan da kentsel topluma geçme sürecini aynen batılılar gibi değerlendirdiler. Bizim kentlerimizde stadyumların oluşması hiç problem olmadı, senede binlerce kişinin trafik kazaları ile hayatını kaybetmesi hiç problem oluşturmadı. Bizim kültürümüzde yer alan değerlerle bu batılı değerleri karşılaştırırken biz nerede duruyoruz sorusunun cevabını hiç aramadık. Salgın bir hastalık olduğunda, tüm tavukları telef etmekten kaçınmıyoruz. Öncelikle medeniyet kavramını iyi anlamamız gerekiyor.”; dedi.

Yüksek katlı yapılaşma anlayışının İslam düşüncesi ve bağdaşmadığını, bu tür yapıların insanların birbiriyle olan münasebetlerini en asgari düzeye indirdiğini belirten yazar Lütfi Bergen “Kentsel uygulamalar, kentsel çalışmalar önce iki katlı evlerin dört katlı evlere dönüşmesi, dört katlı evlerin yüksek katlı apartmanlara dönüşmesi geleneksel geniş aileyi çekirdek ailelere dönüştürdü. Şu anda genç olan kitlemiz yaşlı olduğu dönemde bu yapıların kendi mezarları olduğunu görecek. Birbiriyle hiç teması olmayan aileler haline geldik. Kendisine özel, fakiri olmayan mekanlar oluşturan bireyler haline geleceğiz.”; dedi.

Bir şehir kurulurken o şehrin gıda ve su ihtiyacını karşılayacak yeşil bir kuşağın oluşması gerektiğini, bu yeşil kuşağın şehirde yaşayanların piknik ve kır hayatı ihtiyacını da karşılaması gerektiğini ifade eden Bergen, bu yeşil alanın aynı zamanda şehirdekilerin güvenlik alanını da oluşturacağını kaydederek “Müslüman Türkler de Anadolu’ya hicret ederek, şehirler oluşturdular. Batı medeniyeti sömürgeci bir anlayış üzerine şehirlerini inşa etmiştir. Kentlerin küresel kontrol merkezleri olduğu bilgisini es geçmek Müslümanlara ait siyasetin yönünü kapitalizme açıyor. Konut politikası sermaye birikimin aracıdır.”; diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turhan Candan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan ve çok sayıda davetlinin izlediği program sonunda Alper Zahir, yazar Lütfi Bergen`e saat kulesi maketi hediye etti.

24 Mart 2016
162 kez görüntülendi