Celilkırı Mevkii, 179 ada 1 nolu parselin güney batısında plan değişikliği

Celilkırı Mevkii, 179 ada 1 nolu parselin güney batısında bulunan yaklaşık 4000 m² lik kısım için; 179 ada 1 nolu parselin güney batı kısmında bulunan yaklaşık 4000 m² lik kısmının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”; olarak planlanması ve 12 metrelik taşıt yolundan 10 metre diğer cephelerden ise 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi Plan notlarına; ❖ Söz konusu alanda cami yapılabilir, şeklinde plan notu şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP; 8329,24) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP; 7571,28) Uygulama İmar Planı,teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/115 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
246 kez görüntülendi