Borçlarınızı yapılandırmada büyük fırsat

6736 sayılı kanun gereği Çorum Belediyesi’ne borcu olan vatandaşlar, borç yapılandırması için müracaatlar başladı.

30 Haziran 2016 tarihine kadar olan Emlak Vergisi, ÇTV, Su, Atık Su, Katı Atık, İlan Reklam Vergisi, belediye meclisi tarafından belirlenen ücretler ve işgaliye ücretleri kanun kapsamında yapılandırılabileceğinin altını çizen Ahmet Yabacıoğlu, “Daha önce 6552 sayılı yasadan faydalanarak yapılandırılan borçlarını ödemede zorlanan veya ödeyemeyen vatandaşlarımızın da bu kanundan faydalanabilecekler. Kanuna göre borçların yapılandırılması 6-9-12-18 taksit halinde olabileceği gibi peşin de yapılabilmektedir. Vergi cezaları, gecikme zammı ve gecikme faizlerin tamamı ile usulsüzlük cezalarının %50’si silinerek yerine ana para üzerinden enflasyon oranında hesaplama yapılmak suretiyle borçlar yapılandırılacak.Yapılandırma için son gün 31 Ekim 2016”; dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, vergi borcu affı olarak bilinen 6736 sayılı kanun ile vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitle ödeme imkanı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu kapsamında takipte olan, konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ile çıkarılan yasanın borcu olan vatandaşlar için büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, hemşehrilerimiz borçlarını yapılandırmak için Mali Hizmetler Müdürlüğümüze gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir.”; dedi.

Borç ödemede büyük kolaylık sağlanıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, yapılandırılan borçların kredi kartı ile de ödenebileceğini söyledi.

Bir takvim yılı içerisinde iki taksitini geciktirenler yapılandırma hakkını kaybedeceklerini belirten Yabacıoğlu, “Yapılandırma süresi 30 Ekim 2016 tarihinde sona erecektir. Bu nedenle yapılandırmanın son güne bırakılmamasını, son günlerde yaşanabilecek olası sıkışıklığa meydan verilmemesi için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Ödeme süresi henüz geçmemiş olan borçlar, bu kanun kapsamında yer almamaktadır.” dedi.

Borç yapılandırmada son gün 31 Ekim 2016

Taksit ödemeleri 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılandırılan borçların yapılandırma tarihine bakılmaksızın ilk taksitleri Kasım 2016 ayından itibaren ödenmeye başlanacak diyen Yabacıoğlu, “yine ilk taksit ödeme süresine kadar (Kasım 2016 ) peşin ödenmesi durumunda hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) %50’si tutarında indirimli olarak ödenebilecektir. Ayrıca ödemeler bir ay ödenip bir ay atlanarak yapılacaktır. Buda ödeme zorluğu çeken vatandaşlarımıza ilave bir kolaylık sağlayacaktır.” diye konuştu.

07 Eylül 2016
192 kez görüntülendi