Çomar Mahallesi, 152 ada, 26 nolu parselde plan değişikliği

Çomar Mahallesi, 152 ada, 26 nolu parsel için;

152 ada 26 nolu parselin plansız olan ~1.700 m² lik kısmının da plan sınırlarına dahil edilerek Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8325,5) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5784,7) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.11.2016 tarih 11/160 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.11.2016-07.12.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

07 Kasım 2016
262 kez görüntülendi