İlice Mahallesi, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226 ve 4227 nolu adalarda plan notu değişikliği

İlice Mahallesi, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226 ve 4227 nolu adalarda için;

07.12.2016 Tarih 169 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan imar planın, plan notlarında 7. Maddede yer alan “Blok yapı nizamlı yapılarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile açık ve/ veya kapalı çıkma yapılabilir. Açık çıkmalar 1,00 metreyi, kapalı çıkmalar 0,50 metreyi geçemez”; şeklinde plan notundan açık çıkmalar ile ilgili olan hüküm çıkarılarak “Blok yapı nizamlı adalarda taban alanı dışında, kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile açık ve /veya kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar 0,50 metreyi geçemez. Açık çıkmalarda ilgili yönetmelikte belirtilen şartlara uyulacaktır.”; şeklinde yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,17) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.01.2017 tarih 01/14 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.01.2017-06.02.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Ocak 2017
254 kez görüntülendi