Çöplü Mahallesi, 4314 nolu adanın güneyi ile 4317 nolu adanın kuzeyi arasında kalan yaklaşık 11500 m²’lik alan

Çöplü Mahallesi, 4314 nolu adanın güneyi ile 4317 nolu adanın kuzeyi arasında kalan yaklaşık 11500 m²’lik alan için; ;

4314 nolu adanın güneyi ile 4317 nolu adanın kuzeyi arasında kalan yaklaşık 11500 m² lik alanın “Belediye Hizmet Alanı (BHA)” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,33) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,37) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.02.2017 tarih 02/25 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.02.2017-07.03.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

07 Şubat 2017
214 kez görüntülendi