Bahçelievler Mahallesi 171 ada 56 nolu parselde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi 171 ada 56 nolu parselin bir kısmı için;

Bahçelievler Mahallesi 171 ada 56 nolu parselin plan değişikliğine konu, kuzeydoğu kısmındaki yaklaşık 33.600 m² lik alanın park olan kullanım kararının “Ağaçlandırılacak Alan”; olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8327,4) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 8328,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.03.2017 tarih 03/35 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
203 kez görüntülendi