Kadıkırı Mahallesi, 123 ada 41 nolu parselde plan değişikliği

Kadıkırı Mahallesi, 123 ada 41 nolu parsel için;

Parselin kullanım kararı ve yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmamış, çekme mesafeleri yeniden düzenlenmiştir. Plan notlarına ise; TEİAŞ` ın uygun görüşü alındığı takdirde, İrtifak sınırları içerisinde doğalgaz ve petrol istasyonu ve petrol vb. madde depo alanları, akaryakıt pompaları gibi kullanımlar haricindeki ilgili yönetmelikte belirtilen; kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak oto- market, çay ocağı, büfe, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama gibi fonksiyonlar yer alabilir. Yapılaşma esnasında TEİAŞ` dan izin alınacaktır. şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,37) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 7571,41) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.03.2017 tarih 03/38 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
204 kez görüntülendi