Karaca Köyü, 168 ada, 6 nolu parselde plan değişikliği

Karaca Köyü, 168 ada, 6 nolu parsel için;

168 ada 6 nolu parselin kullanım kararı Resmi Kurum Alanı (İl Özel İdaresi Hizmet Alanı) olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları E: 0.60, Yençok: Serbest, çekme mesafeleri ise parselin tüm yönlerinden 10`ar metre olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 24926,1) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 24925,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 03.03.2017 tarih 03/40 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
264 kez görüntülendi