Ocak 2020 Toplantı Duyurusu

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

 

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. Maddesi gereği Ocak ayı olağan toplantısı;

14/01/2020 Salı günü saat 15:00’da

Çorum Belediyesi Meclis Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

14/01/2020 Salı günü saat 15:00’da

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 14. Maddesinin j) bendinde, Birlik personelini atamak ibaresi ve Birlik tüzüğünün 21. Maddesi gereği; Birlik müdürünü birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar ibaresine istinaden Birliğimize Maliye Bakanlığınca belirlenen Taban Ücretle Çevre Mühendisi Çalıştırılması hakkında 09.01.2020 tarih ve 11 sayılı yazının meclisce görüşülerek karara bağlanması.
  2. Birlik Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 16. Maddesi ile 22. Maddesinin değişik 6. fıkrasında belirtilen oranlarda görev yapacak olan Birlik Başkanı, Encümen ve Komisyon Üyelerine yapılması gereken Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi hakkında 09/01/2020 tarih ve 12 sayılı yazının okunup müzakeresi.

 

10 Ocak 2020
476 kez görüntülendi