Çomar Mahallesi, 153 ada, 192 nolu parselde plan değişikliği

Çomar Mahallesi, 153 ada, 192 nolu parsel 07.05.2010 tarih 84 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan güncel imar planları ile Emsal:0.60 Hmax: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanmıştır.

İmar plan değişikliği talebinde ise parsel Emsal:0.60 Yençok:11.50 metre yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı” olarak planlanmıştır. Ayrıca parselin tüm cephelerinden 10’ar metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiştir.

Ek olarak plan notlarına;  Parsellerin ifraz edilmesi durumunda oluşacak parsellerin cephesi 40 metreden az olamaz. İfraz, tevhid işlemleri öncesi Karayollarından görüş alınması ve görüşe göre işlem yapılması zorunludur. Komşu parsellere olan yapı yaklaşma mesafesi 10.00 metredir.

TEİAŞ’ın talebi üzerine;

– Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği (EKAT) 44. ve 46. Maddelerinde belirtilen yaklaşım mesafelerine uyulacaktır.

– Enerji İletim hattının geçtiği alandaki irtifak koridoru boyunca TEİAŞ’ın görüşü alınmadan işlem yapılmayacaktır.

YEDAŞ’ın talebi üzerine;

– Parsel üzerinde can ve mal güvenliği açısından, YEDAŞ’a bilgi verilmeden (görüş alınmadan) çalışma yapılmamalıdır.

– Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilen havai hat iletkenlerin yapılara olan en küçük düşey ve yatay mesafe uzaklıkları;

  1. Üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılarda düşey mesafe 3.5 metre,
  2. Üzerine herkes tarafından çıkılmayan eğik damlı yapılarda düşey mesafe 3 metre,
  3. Yapılara olan en küçük yatay mesafe 2 metredir.

Yapılacak olan çalışmalarda EKAT’da belirtilen havai hat iletkenlerinin en büyük salınım durumunda yapılara olan en küçük yatay ve düşey mesafe uzaklıklarına uyulması zorunludur. Hükümleri plan notlarına eklenmiştir. Şeklinde İmar Komisyon raporunu oya sunmuştur.

Yapılan işaretle oylama sonunda; Çorum İli, Merkez İlçesi, Çomar Mahallesi, 153 ada, 192 nolu parsel için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19160653) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19845433) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisçe 01.02.2021 tarih ve 25 sayılı BMK OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

05 Mart 2021
835 kez görüntülendi