ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 07.12.2016 Çarşamba günü saat 14.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

E V R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 07.12.2016 TOPLANTI NO: 12 / Saat: 14.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

1 01.12.2016 2451

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet İhaleleri
2 02.12.2016 2590

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İller Bankası A.Ş.den kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi
3 02.12.2016 4190

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Satın alınması.
4 30.11.2016

İMAR KOMİSYONU

İlice Mahallesi, 115 Pafta dahilinde kalan 4222, 4223, 4224, 4225, 4226 ve 4227 nolu adalar için plan değişikliği.
5 30.11.2016

İMAR KOMİSYONU

Çepni Mahallesi, 355 ada, 6 nolu parselde plan değişikliği.
6 01.12.2016

TARİFE KOMİSYONU

Belediyemizin 2017 Yılında uygulamaya koyacağı gelir tarifesi.
 

 

 

Muzaffer KÜLCÜ

Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
226 kez görüntülendi