ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 06.12.2019 Cuma günü saat 14.30’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

  T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 06.12.2019 TOPLANTI NO: 13 / Saat: 14.30
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
01 14.11.2019 26468 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Üçtutlar, Karakeçili, Çöplü, Yeniyol, Kunduzhan ve Çepni Mahallesi sınırları dahilinde 17 hektarlık alanda plan değişikliğinin İmar Komisyonuna havalesi.
02 21.11.2019 27077 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Yemekhane Biriminin Yönetmelik değişikliği.
03 28.11.2019 27795 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 15 Temmuz Hürriyet Parkı Kafeteryası, Adil Candemir Parkı ve Feyzullah Kıyıklık Parkının 5 yıl müddetle kiraya verilmesi.
04 29.11.2019   TARİFE KOMİSYONU Belediyemizin 2020 yılında uygulayacağı Gelir Tarifesi.
05 29.11.2019   İMAR KOMİSYONU Çöplü, Kunduzhan ve Çepni Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 64.3 hektarlık alana yönelik imar planı.
06 29.11.2019   İMAR KOMİSYONU Çöplü Mahallesi, 4476 nolu adaya yönelik imar planı.
07 29.11.2019   İMAR KOMİSYONU Bahçelievler Mahallesi, 1989 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresi için imar planı.
08 29.11.2019   İMAR KOMİSYONU Ahmediye Köyü, 121 ada, 16 nolu parsel için imar planı.
09 29.11.2019   İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 3982 ada, 158, 163, 164 ve 165 nolu parsellerde plan değişikliği.
10 29.11.2019   İMAR KOMİSYONU Karakeçili Mahallesi, 1850 ada, 1 nolu parsel için imar planı.
11 02.12.2019 28105 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Danıştay incelemesinde bulunan idari dava dosyasından feragat edilmesi.
12 02.12.2019 28106 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Adli ve İdari davalardan feregat, sulh ve üst mahkemelere başvurulması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
13 02.12.2019   İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 6 Adet İmar Planı teklifinin İmar Komisyonuna havalesi.
         
         
 

 

Halil İbrahim AŞGIN

Belediye Başkanı

02 Aralık 2019
381 kez görüntülendi