Ayarık Mahallesi 1122 ada 19 nolu parselin (Zikrullah Camii) batısında Plan Değişikliği

Çorum İli, Merkez İlçesi, Ayarık Mahallesi 1122 ada 19 nolu parselin batısında yer alan Cami Alanı olarak planlı yaklaşık 400 metrekare’lik kısım Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca Plan notlarına; “Belediye Hizmet alanı olarak planlı alanda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yer alan kullanımlara ek olarak büfe, bakkal gibi bölgenin ihtiyacına yönelik ticari birimler ile lavabo, wc, abdesthane yapılabilir.” Şeklinde Plan notu eklenerek, hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19179251) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19479686) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 08.10.2021 tarih ve 151 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

20 Ekim 2021
138 kez görüntülendi