Basın Açıklaması

10 Aralık 2019 tarihli Çorum Haber Gazetesi’nde yayımlanan “ Mezarını yaptırma talebine, Belediye olumlu yaklaşmıyor… Recep Hocamız Çorum’un Ortak Değeri, Saygı Bekliyoruz” başlıklı haber üzerine açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Söz konusu habere konu olan “Emekli Ulucamii İmam Hatibi Recep Camcı Hoca’nın mezarının üstüne anıtsal yapı yapılması” talebi, bir proje ekiyle belediyemize ulaşmış ve Mezarlıklar Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmıştır. Geçtiğimiz yıllarda (2011 yılı) Belediye Meclisi’nce alınan karar gereği tüm mezarlıklarda tek tip mezar uygulamasına geçildiğinden, mezarlık içinde özellikli bir yapının ancak belediye meclisi kararıyla mümkün olacağı için talebin Belediye Meclisine sevki ile ilgili ön hazırlık yapılmıştır. Anıt mezar talebinin mimari açıdan değerlendirilmesi Etüd ve Proje Müdürlüğümüz teknik ekibi tarafından yapılmış, önerilen projenin Ulumezarlık’ta yer alan tek anıtsal yapı olan Sahabe-i Kiram’dan Yayan Dede mezarına müsavi ölçülerde olması gerekliliği başvuru sahiplerine bizzat sözlü olarak ifade edilmiştir. Zira Ulu mezarlıkta kubbeli hiçbir yapı bulunmamakta ve yapılacak “özellikli bir mezar”ın Sabahabe-i Kiram’ın mezarını gölgede bırakacak bir görünümde olmaması gerekmektedir. Bu düşüncemiz uygun bir şekilde konunun muhataplarına iletilmiştir.

Projeyi revize edip getirme hususunda mutabık kalmamıza rağmen başvuru sahiplerinden herhangi bir geri dönüş olmamıştır. Merhum Hafız Recep Camcı Hoca’nın aziz hatırasına hürmet etmek hepimizin sorumluluğudur. Anıt mezarın şekli ve ölçüleri hususunda belediyeyi devre dışı bırakmak, bu konuda kendini tek belirleyici olarak görmek ve fikirlerini bizimle paylaşmak yerine basın üzerinden olumsuz değerlendirmeler yapmak, Merhum Hafız Recep Camcı Hoca’nın aziz hatırasını incitmektedir.

Ayrıca haber de anıt mezar proje talebinin İMVAK’tan geldiği ifade edildiğinden, proje revizyonu ile ilgili bilgi vermek üzere aradığımız başvuru sahibi İMVAK Başkanı Sayın Sait KÖMÜRCÜ, söz konusu taleple ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade etmiştir.  Akabinde İMVAK tarafından Belediyemize gönderilen yazıda “vakfın böyle bir talebinin olmadığı ve bu konuda vakıf adına yapılan beyanların dikkate alınmaması gerektiği”  belirtilmiştir.

Projenin Sahabe-i Kiramdan Yayan Dede’nin mezarını gölgede bırakmayacak şekilde revize edilmesi durumunda derhal Belediye Meclisine sevk edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

İsmail Öğütverici

Mezarlıklar Müdürü

11 Aralık 2019
509 kez görüntülendi