Çepni Mahallesi, 4486 ada 78 nolu parsellerde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4486 ada 78 nolu parsel için;

17.05.2018 tarih ve 707 kayıt nolu dilekçe ekinde bulunan ve plan müellifi tarafından hazırlanmış teklif imar planı değişikliğinde plan fonksiyonunun Sosyal Tesis Alanı (Çiftçi Eğitim Merkezi)’dan, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Süt Toplama Merkezi ve İdari Hizmet Binası)’na dönüştürüldüğü, doğusunda bulunan yolun 10 metreden 15 metreye çıkartıldığı, yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmadığı, güney, doğu ve batı cephelerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,65) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,71) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018 tarih 131 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

09 Temmuz 2018
409 kez görüntülendi