ÇİM BİÇME MAKİNELERİ VE EKİPMAN ALIMI

 

ÇİM BİÇME MAKİNELERİ VE EKİPMAN ALIMI

ÇORUM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çim Biçme Makineleri ve Ekipman Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/350567

 

1-İdarenin
a) Adı : ÇORUM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3642250810/1453 – 3642245805
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çim Biçme Makineleri ve Ekipman Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : İlimiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alan,parklarda bulunan çimlerin biçilmesi amacıyla çim biçme makinesi,tırpan,çim biçme traktörü ve yedek parça alımı kapsamında toplam 23 kalemde mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne
ç) Süresi/teslim tarihi : Alınacak olan malzemeler ,sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren tek partide 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeden itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.08.2019 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

 

: Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat:5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

 

 

Şeklinde yayımlanan ihale tarihi değiştirilmiş olup

15.08 2019 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacaktır.

 

 

 

 

06 Ağustos 2019
558 kez görüntülendi