Çomar Mevki, 152 ada, 84 ve 85  nolu parsellerde plan değişikliği

Çomar Mevki, 152 ada 84, 85 parsellerin birleştirilerek Karayolu cephesinden 25 metre, diğer cephelerinden 10 metre yapı yaklaşma mesafesi olmak üzere,  Emsal: 0.60, Y. Ençok: 7 kat yapılaşma koşullarında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlandığı görülmüştür. Çorum İli, Merkez İlçesi,  Çomar Mevki, 152 ada, 84 ve 85  nolu parseller de plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19599721) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19929133) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce01.02.2022 tarih ve 30 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

04 Şubat 2022
150 kez görüntülendi