Çoraklık Mahallesi, 222 ada, 226 ve 227 nolu parseller ile yakın çevresinde plan değişikliği

Çoraklık Mahallesi, 222 ada, 226 ve 227 nolu parseller ile yakın çevresi için;

Parseller üzerinden geçen imar yolu yeniden düzenlenmiş Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı kısımlarda Taks: 0.12 Kaks: 0.24 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarında düşük yoğunluklu konut Alanı (Bağ) olarak planlanmış ve yapılaşmaya ilişkin diğer hükümler korunması şeklinde  hazırlanan hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 25492,6) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 25493,6) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.02.2019 tarih 22 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.02.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

13 Şubat 2019
343 kez görüntülendi