Çoraklık Mahallesi, 3595 ada 8 nolu parselde plan değişikliği

Çoraklık Mahallesi, 3595 ada 8 nolu parsel için;

Çoraklık Mahallesi, 3595 ada 8 nolu parselin TAKS ve KAKS değerlerinde bir değişiklik yapılmadan Ayrık Nizam 3 Katlı konut alanı olarak işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5777,23) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,28) değişikliği,,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.09.2018 tarih 173  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.09.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Eylül 2018
487 kez görüntülendi