EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 07.09.2015 Pazartesi günü saat 10.30’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

E V R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 07.09.2015 TOPLANTI NO: 09 / Saat: 10.30
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

1 28.08.2015 879

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik işleri Müdürlüğü Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği.
2 24.08.2015 1996

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum Barajı Rezervuar rusubat temizliği.
3 31.08.2015 2096

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Koçhisar Barajı ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi.
4 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

5 Adet Trafo yeri işaretlenmesi.
5 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Çomar Mahallesi, 153 ada, 87 parselde imar planı değişikliği.
6 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey Mahallesi, 1078 ada, 1 parselde imar planı değişikliği
7 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Çepni Mahallesi, 331 ada, 113 ve 114 parsellerde imar planı değişikliği.
8 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Çöplü, Çepni, Karakeçili Mahallelerinde, yaklaşık 35 hektarlık alanda 1/1000 lik nazım imar planı revizyonu.
9 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Çöplü, Çepni, Karakeçili Mahallelerinde, yaklaşık 35 hektarlık alanda 1/5000 lik nazım imar planı revizyonu.
10 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Çoraklık ve Tepecik Mahallelerinde 68, 81 ve 86 nolu paftalarda imar planı değişikliği.
11 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Bahçilevler ve Çoraklık Mahallelerinde 54, 55 ve 82 nolu paftalarda imar planı değişikliği.
12 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Bahçelievler Mahallesi, 2211 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği.
13 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Tepecik Mahallesi, 1212 ada, 10 ve 11 nolu parsellerde imar planı değişikliği.
14 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

İbrahim Çayırı Mahallesi, 2863 adanın güneyinde bulunan bölgede imar planı değişikliği.
15 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Çoraklık Mahallesi, 2006 ada, 2 nolu parselde imar planı değişikliği.
16 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Bahçelievler Mahallesi, 1787 nolu adanın güneyinde imar planı değişikliği.
17 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Karacaköy 161, 162, 163, 164, 165 ve 4211 nolu adalarda imar planı değişikliği.
18 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey Mahallesi, 270 adada imar planı değişikliği.
19 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey Mahallesi, 1433 adanın güneyinde imar planı değişikliği.
20 31.08.2015

İMAR KOMİSYONU

Bahçelievler Mahallesi, 52 pafta, 172 nolu ada da güneyinde imar planı değişikliği.
21 03.09.2015 2748

İMAR VE ŞEH.MÜD.

Gayrimenkul satın alınması
22 04.09.2015 2766

İMAR VE ŞEH.MÜD.

Gayrimenkul satın alınması
 

 

 

Muzaffer KÜLCÜ

Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
234 kez görüntülendi