Gülabibey Mahallesi, 1401 ve 1418 nolu adalarda plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 1401 ve 1418 nolu adaların ticaret alanı olan plan fonksiyonlarında bir değişiklik yapılmadan ada geometrilerinin yeniden düzenlendiği, mevcut planda belirtilmemiş olan yapılaşma koşullarının ruhsatlı yapılar göz önüne alınarak bitişik nizam, 1 kat, Yençok: 4.50 metre olarak belirlendiği, trafo alanlarının parsellere göre yeniden düzenlendiği ve 1401 nolu adanın kuzeyi ile batısında bulunan alanların park alanı olarak işaretlendiği görülmektedir. Şeklindeki Çorum İli, Merkez İlçesi, Gülabibey Mahallesi, 1401 ve 1418 nolu adalar ve yakın çevresine yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19143516) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19233544) değişikliği, Meclisce 08.03.2022 tarih ve 46 sayılı BMK  ile OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.03.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Mart 2022
112 kez görüntülendi