Gülabibey Mahallesi, 4732 ada 1 parsel ve 4731 ada 2 parsel ve çevresinde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 4732 ada 1 parsel ve 4731 ada 2 parsel ve çevresi için;

4731 ada 2 parsel ile 4732 ada 1 parsel arasındaki 15.00 metrelik yol yaya yolu ve yeşil alan olarak, 4731 ada ve 4732 ada güneyinde yer alan 25.00 metrelik yol ise bölünmüş yol olarak planlanmıştır. 4732 ada 1 parselin Ticaret Alanı olan kullanım kararı korunarak yapılaşma koşulları Bitişik Nizam 2 kat olarak yeniden düzenlenmiştir. Ek olarak 4732 ada 1 parsel ve 4731 ada 2 parselin yapı yaklaşma mesafeleri yeniden düzenlenmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,73) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,79),  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.09.2018 tarih 164 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.09.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Eylül 2018
462 kez görüntülendi