İbrahim Çayırı, Ayarık, İlice, Aşçılar, İçeridere, Çoraklık ve Hacıkerim Bağları İmar planlarına plan notu eklenmesi

İbrahim Çayırı, Ayarık, İlice, Aşçılar, İçeridere, Çoraklık ve Hacıkerim Bağları için;

İbrahim çayırı, Ayarık, İlice, Aşçılar, İçeridere, Çoraklık ve Hacıkerim Bağları olarak bilinen ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş olan alanlarda Taks, Kaks ve Yençok gibi yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadığı, mevcut plan notlarında revize ve ilave yapıldığı görülmekte olup;

Plan notlarına;

1-Bedelsiz yola terkler hariç olmak üzere İfraz ile oluşturulacak bağ parsellerinde parsel büyüklüğü 1000 m²’den küçük, parsellerin yola bakan cepheleri 20 metreden dar olamaz.

2-Komşu parsellere ve yollara minimum yaklaşma mesafesi 5 metredir. Ancak mevcut parsellerde 5’er metre çekme mesafesi uygulandığında çekme mesafelerinin içerisinde kalan kısmın yapılaşmaya uygun olmaması ve çekme mesafelerinin içerisinde kalan alanın genişliği en geniş bölümde 6 metrenin altına düşmesi durumunda parsel şekilleri de göz önünde bulundurularak ön ve yan bahçe çekme mesafeleri 3 metreye düşürülebilir. Çekme mesafelerini belirlemeye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkili olup çekme mesafeleri imar çapında belirlendiği şekli ile uygulama yapılır.

3-Mal sahipleri tarafından hazırlattırılan arsa ve arazi düzenlemeleri hariç olmak üzere 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca resen yapılan arsa ve arazi düzenlemelerinde minimum parsel büyüklüğü ve minimum cephe şartı aranmaz.

4-Belirtilmeyen diğer hususlarda yürürlükte bulunan imar planı hükümleri geçerlidir. Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 25500,4) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.02.2019 tarih 20 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.02.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

13 Şubat 2019
1.548 kez görüntülendi