İbrahimçayırı Mahallesi, 3411 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 3411 ada, 5 ve 6 nolu parseller için;

İbrahimçayırı Mahallesi, 3411 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin A karne gurubuna sahip plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+ Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik yapılmadığı ve plan notlarına; Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 11177,18) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 11176,20) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.01.2019 tarih 12 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

 

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.01.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

14 Ocak 2019
260 kez görüntülendi