Karaca ve Pınarçay Köyü, H33B03B- 1A/1B/2A/2B- H33B04A1A paftaları dahilinde kalan alanda “Tarımsal Nitelikli Alan” işaretlenmesi

Karaca ve Pınarçay Köyü, H33B03B- 1A/1B/2A/2B- H33B04A1A paftaları sınırlarlarında kalan, kesin sınırları plan üzerinde belirtilen, yaklaşık 45 hektarlık alan için ;

Plan değişikliğine konu alana ilişkin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 02.03.2018 tarihli görüş yazısında bölgenin “Mutlak” tarım arazileri olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda rekreasyon alanı olarak planlı bölgenin kullanım kararı “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,61) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,67) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2018 tarih  04/77 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.04.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Nisan 2018
442 kez görüntülendi