Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151 ve 29 nolu parsellerde ve yakın çevresi plan değişikliği

Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151 ve 29 nolu parselleri ve yakın çevresinde mevcut yapılaşma ve kadastro durumuna uygun yol genişliklerinin yeniden belirlenmesi şeklinde plan değişikliği teklifi hazırlandığı, bir önceki koruma imar planına göre 12.11.2020 tarihinde Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151 parsele yapı ruhsatı düzenlendiği yapının inşa edildiği, Koruma Amaçlı imar planı sınırları içerisinde yer alması nedeni ile Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu (AKVKBK) görüşü alınması amacıyla Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151 ve 29 nolu parselleri ve yakın çevresi için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi “Kurulda görüşülmesi uygundur” şeklinde 07.01.2022 -10 tarih-sayılı Belediye Meclis Kararı ile karar alındığı; Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’  nun  10.02.2022 tarih  ve 2163 sayılı  kararı ile  Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151 ve 29 nolu parselleri ve yakın çevresi için sunulan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 2863 sayılı yasa gereğince “uygun bulunduğuna” karar verildiği anlaşılmıştır. Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151 ve 29 nolu parsellerde ve yakın çevresi için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19602560)  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19882406) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce 08.03.2022 tarih ve 43 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.03.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Mart 2022
127 kez görüntülendi