Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C kapalı

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C kapalı

Meclis Kararları

Detaylı arama:
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
09.04.2019 44
Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonu kurulması ve üye seçimi.
İndir
09.04.2019 43
Encümen üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Suat Aydoğan 21 oy, Ubeydullah Ahıskalı 21 oy, Ertuğrul Eren 21 oyla seçilmişlerdir.
İndir
09.04.2019 42
1.Meclis Başkan Vekilliğine İsmail Bölükbaş 22 oy, 2.Meclis Başkan Vekilliğine Ertuğrul Eren 22, Asil Katip Üyeliklerine Bilal Selman Ozünel ve Semra Akyüz Özdağ 21 oy, Yedek Katip Üyeliklerine Bülent Özdoğan ve Muhammet Murat Kılıçlı 2 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
İndir
07.03.2019 41
Akşemseddin- Akpınar- Osmancık- İnönü Caddeleri ile Ulu Mezarlık arasında kalan yaklaşık 67 hektarlık alan için, Kararda yazılan, 9 adet imar planı/imar planı değişikliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. ve 24. Maddeleri gereğince İmar Komisyonuna havalesi Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.03.2019 40
Tüm hisseleri Belediyemize ait Çorum Beltaş Enerji Ulaşım, Eğitim, Spor ve İnşaat Hizmetleri A.Ş. nin sermayesinin artırılması gerektiğinden; 13.500.000,00-TL lik Şirket Sermayesinin “Makine, Teçhizat ve diğer yapılacak yatırımlar” için 1.500.000,00-TL artırılarak 15.000.000,00-TL ye çıkartılması, artırılan 1.500.000,00- TL nin nakit sermaye olarak verilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
07.03.2019 39
Belediyemizde 1 Tekniker personelin 2019 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
07.03.2019 38
Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi, 835 ada 23, 24, 25, 26, 27 nolu parseller için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,53) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,63) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.03.2019 37
Çorum İli, Merkez İlçesi, Çoraklık Mahallesi, 2487 ada 11 nolu parsele yönelik olarak A grubu plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,34) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.03.2019 36
Çorum İli, Merkez İlçesi, Altınbaş Köyü, 121 ada, 15 nolu parsele yönelik olarak A grubu plan müellifi tarafından hazırlanan, İmar Komisyonunca da uygun bulunmayan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 37147) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 37148) teklifi Meclisce OY BİRLİĞİYLE reddedilmiştir.
İndir
07.03.2019 35
Çorum İli, Merkez İlçesi, Üçtutlar Mahallesi, Damat Şükrü 3. Sokaktan cephe alan parseller için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,52) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,62) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.03.2019 34
Çorum İli, Merkez İlçesi, Karakeçili Mahallesi, 4401 ada 1 nolu parsel için plan müellifi tarafından Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün itirazı dikkate alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,51) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,61) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.
İndir
07.03.2019 33
Çorum Belediye Başkanlığı tarafından, Belediye Meclisinin 02 Mayıs 1978 tarih ve 9 Sayılı Kararı ile kurulan, TANSA Fon Saymanlığının Yönetmeliğinin kaldırılması, Vergi Dairesinde ki faaliyetlerine son verilmesi, Ticaret Sanayi Odası üyeliğinin iptal edilmesi, maddi varlıklarının Belediyemize ve Çorum Belediyesi İktisadi İşletmesine devredilmesi, Meclisçe OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.03.2019 32
Gülabibey Mahallesi, 892 ada, 431 nolu parselin mülkiyetimizde olan 117823/1028203 hisselik (2356,46 m²) kısmının Hitit Üniversitesi Güney Kampusünde yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve Maliye Hazinesinin mülkiyetinde bulunan Çorum Merkez 4743 ada, 4 nolu parselin karşılıklı olarak trampa edilmesi, Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
07.03.2019 31
Gülabibey Mahallesi, 892 ada, 431 nolu parselin mülkiyetimizde olan 117823/1028203 hisselik (2356,46 m²) kısmının Hitit Üniversitesi Güney Kampusünde yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
06.02.2019 30
Belediyemize ait Sosyal Tesislerin, (Kafe ve Restorant) işletilmesi ve Yönetmeliğinde belirtilen işlerin yürütülmesi olarak belirlenmesine, işletmenin süresiz olmasına ve sermayesinin 20.000,00 TL (yirmibinTürkLirası) olarak belirlenmesine, Meclisce OY BİRLİĞİYLE Karar verilmiştir.
İndir
06.02.2019 29
Çorum İl Müftülüğüne devredilen, Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan 6 Adet Kur’ an Kursu binalarına isim verilmesine ilişkin, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.02.2019 28
Belediyemiz Toptancı Halinde faaliyet gösteren işyerlerinin 2019 yılında uygulanacak teminat miktarlarının yıllık kira bedelleri olarak belirlenmesi Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.02.2019 26
Üçtutlar Mahallesi 552 ada, 1 nolu parsel, Altınbaş Köyü, 121 ada, 15 nolu parsel, Çoraklık Mahallesi, 2487 ada 11 nolu parsel, 3 adet imar planı/imar planı değişikliği, İmar Komisyonuna havalesi Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.02.2019 25
Çorum İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 2182 ada 17 nolu parsel için plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5777,28) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,33) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisçe OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
06.02.2019 24
Çorum İli, Merkez İlçesi, Yavruturna Mahallesi, 199 ve 1100 nolu adaların bir bölümü için plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5792,7) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,60) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisçe OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü