NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 06.04.2016 Çarşamba günü saat 14.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

E V R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 06.04.2016 TOPLANTI NO: 04 / Saat: 14.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

1 28.03.2016 110

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince 1. Meclis Başkan V. ve 2. Meclis Başkan V. ile 2 Kâtip Üye ve 2 yedek Kâtip üye seçilmesi.
2 28.03.2016 111

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Encümen Üyesi seçilmesi.
3 28.03.2016 112

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi seçilmesi.
4 25.03.2016 708

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Rüzgar santrali yapım işi için İller Bankasından kredi kullanımında Belediye Başkanına yetki verilmesi.
5 25.03.2016 709

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kent Meydanı ve yer altı otoparkı yapım işi için İller Bankasından kredi kullanımında Belediye Başkanına yetki verilmesi.
6 29.03.2016 737

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kız ve Erkek Öğrenci Yurt Binaları yapımı için İller Bankasından kredi kullanımında Belediye Başkanına yetki verilmesi.
7 23.03.2016 418

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Toplu Taşıma Rehabilitasyonu projesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
8 31.03.2016 247

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin/ Yeşilli Belediyesi ile ortak proje yapılması.
9 31.03.2016 250

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı/ Hamur Belediyesi ile ortak proje yapılması.
10 31.03.2016 251

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sinop/ Saraydüzü Belediyesi ile ortak proje yapılması.
11 24.03.2016

TARİFE KOMİSYONU

Süpürme Araçları Saatlik Ücretleri.
12 28.03.2016 1525

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkul Trampası.
13 01.04.2016

İMAR KOMİSYONU

Çomar Mahallesi, 153 ada 87 nolu parselde plan değişikliği.
14 28.03.2016

İMAR KOMİSYONU

Köprüalan Köyü, 106, 107, 273 ve 274 nolu parsellerde plan değişikliği.
15 28.03.2016

İMAR KOMİSYONU

Ayarık Mahallesi, 88 ada, 374, 375, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 nolu parsellerde plan değişikliği.
16 28.03.2016

İMAR KOMİSYONU

Kuruçay Köyü, 144 ada 18 ve 19 nolu parsellerde plan değişikliği.
17 28.03.2016

İMAR KOMİSYONU

Çoraklık Mahallesi, 584 ada, 37 nolu parselde plan değişikliği.
18 28.03.2016

İMAR KOMİSYONU

Ayarık Mahallesi, 992 ada, 4 nolu parselde plan değişikliği.
19 28.03.2016

İMAR KOMİSYONU

Çepni Mahallesi, 1296 adan 45 nolu parselin kuzeyinde yer alan 10.300 m²’ lik alanda plan değişikliği.
20 28.03.2016

İMAR KOMİSYONU

Çorum İli, Merkez İlçesi, Çöplü, Çepni, Yeniyol, Karakeçili ve Üçtutlar Mahallerinin yaklaşık 25 hektarlık kısmında imar planı.
21 25.03.2016 694

DENETİM KOMİSYONU

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon raporunun Meclise sunulması.
22 29.03.2016 76

BAŞKANLIK MAKAMI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlattırılan 2015 yılı faaliyet raporu.
 

 

 

Muzaffer KÜLCÜ

Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
273 kez görüntülendi