Tepecik Mahallesi, 518 Ada, 19, 20 ve 21 nolu Parsellerde plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 518 Ada, 19, 20 ve 21 nolu Parseller için;

Tepecik Mahallesi, 518 Ada, 19, 20 ve 21 nolu Parsellerin yapılaşma koşullarında (plan fonsiyonu, yapı yaklaşma mesafesi, KAKS, TAKS, Yençok) bir değişiklik yapılmadığı 21 nolu parselde işaretli bulunan 10 metrelik yolun doğu yönünde kaydırıldığı ve yolun tamamının 21 nolu parsel içerisinde kalması  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 25492,5) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 25493,5) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.09.2018 tarih 168 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.09.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Eylül 2018
341 kez görüntülendi