Tepecik Mahallesi Yolun Park Alanına İlavesi Plan Değişikliği

Tepecik Mahallesi 2664 adanın batısında ve kuzeyinde, 2096 adanın kuzeyinde yer alan 7 metre genişlikteki yaya yollarının kaldırılarak, bir kısmının park alanına bir kısmının ise (2664 adanın kuzeyinde) TAKS: 0.40 KAKS: 0,80 Ayrık Nizam 2 Kat yapılanma koşullarında olmak üzere “Konut Alanına” ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım (NİP:19735470) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19137353) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce  08.09.2021 tarih ve 139 sayılı BMK  OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  13.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Eylül 2021
195 kez görüntülendi