Ulukavak Mahallesi, 100 nolu Kadastro Paftası Dâhilinde Kalan Çatalhavuz 14. Sokakta plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 100 nolu Kadastro Paftası Dâhilinde Kalan Çatalhavuz 14. Sokak için;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlatılan imar planı değişikliğinde Çatalhavuz 14. Sokağın genişliğinin sokağın doğu kısmında bulunan imar parselleri dikkate alınarak genişletildiği ve çevresinde bulunan adalardaki adakenar çizgisi ile imar parselleri arasındaki kayıklığın giderilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,43) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,50) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.09.2018 tarih 167 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.09.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Eylül 2018
408 kez görüntülendi