Ulukavak Mahallesi, 1760 nolu ada’nın güneyinde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 1760 nolu ada’nın güneyi için;

1760 nolu ada’nın güneyinin, yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan Bitişik nizam 3 Konut Alanı olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,29) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,35) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2018 tarih  04/73sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.04.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Nisan 2018
254 kez görüntülendi