Ulukavak Mahallesi, 52 ada 7, 8, 9 nolu Parseller ile Adanın Batısında Plan Değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 52 ada 7, 8, 9 nolu parseller ile adanın batısı için:

52 ada 7, 8, 9 (bir kısmı) nolu parseller ile park alanının yaklaşık 1000 m²’sinin Resmi Kurum Alanı (Adalet Sarayı) olarak planlandığı, 9 nolu parselde işaretli olan Belediye Hizmet Alanının mevcut hizmet binasının,  korunarak, küçültüldüğü ve çekme mesafelerinin kaldırıldığı, park alanının kuzey kısmında Emsal: 2.00 Yençok: 5 Kat yapılaşma koşuluna sahip yaklaşık 665 m² lik Belediye Hizmet Alanı (Sosyal veya Kültürel Tesis Alanı) işaretlendiği, yaklaşık 8180 m² olan İskilipli Atıf Hoca Parkının batıya doğru genişletilerek yaklaşık 8420 m² olarak işaretlendiği ve park alanının güneybatısında bulunan kavşağın yeniden düzenlendiği görülmektedir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 2. bendinde “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” Denilmekte olup, imar planı değişikliği ile alana yaklaşık 665 m²’lik Belediye Hizmet Alanı(Sosyal veya Kültürel Tesis Alanı) işaretlendiği ve yaklaşık 8180 m² olan İskilipli Atıf Hoca Parkının batıya doğru genişletilerek yaklaşık 8420 m² olarak yeniden düzenlendiği,

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 3/b. bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.”Denilmekte olup, Resmi Kurum Alanı (Adalet Sarayı)’na dâhil edilen yaklaşık 1000 m² lik park alanı, yine aynı park alanı batıya doğru büyülterek karşılandığı,Resmi Kurum Alanı(Adalet Sarayı) olarak işaretlenen alan için plan notlarına;

  • Yollardan ve Park Alanından yapı yaklaşma mesafesi planda gösterilmiş olup, alan içerisinde ikinci bina yapılması durumunda iki bina arası minimum yapı yaklaşma mesafesi 6 metredir.
  • Otopark ihtiyacı parselinde karşılanacaktır.
  • Emsal ve Yençok ilgili Bakanlığın belirleyeceği projeye göre belirlenir.  plan notunun  eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,62) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,74) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.11.2019 tarih 128 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.11.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Kasım 2019
425 kez görüntülendi