Yavruturna Mahallesi, 215, 217 ve 218 nolu adalar ve yakın çevresi plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 215 ile 217 adalar arasındaki yolun ölçüsüz ve daralan genişliğinin yapılaşma ve yapılan 18. Madde uygulaması ile oluşan parseller dikkate alınarak 6 metre olarak belirlenmesi, bu yoldan cephe alan parsellerin kat adedinin mevcut planda olduğu gibi 2 kat bitişik nizam konut alanı olarak korunması, 217 ve 218 adalar arasındaki yer alan genişliği 10- 20 metre arasında değişkenlik gösteren taşıt yolunun mevcut yapılaşmalar nedeni ile ölçüsü korunarak yaya yolu olarak belirlenmesi 218 ada 25, 26, 27, 28 nolu parsellerde planlı 10 metre genişlikteki taşıt yolunun parselleri çapraz kesen mevcut plan kararının parsellere paralel olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve yaya yolu olarak belirlenmesi; Bu yolun doğusunda 75 m² büyüklüğündeki herhangi bir amaca hizmet etmeyen refüj alanının kaldırılarak bu alanın 3 kat ticaret alanına katılması aynı oranda refüj miktarının yaya bölgesinde oluşturulması şeklinde plan değişikliği teklifi hazırlandığı, alanın kent merkezinde olmasına rağmen yapılaşmaya uygun parsel oluşmadığının görüldüğü, metruk vaziyette olduğu,  alanda kot farkı bulunduğu dosyadaki bilgilerden anlaşılmıştır. Yavruturna Mahallesi, 215, 217 ve 218 nolu adalar ve yakın çevresi için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı(NİP:19789625) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19094960) değişikliği  teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce  01.02.2022 tarih ve 24 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

04 Şubat 2022
169 kez görüntülendi