Yaydiğin Mahallesi, 2822 adada plan değişikliği

Çorum İli, Merkez İlçesi, Yaydiğin Mahallesi, 2822 ada için;

Yaydiğin Mahallesi, 2822 adanın kuzeyindeki 10.00 metre olan yapı yaklaşma mesafesi 5.00 metre olarak planlanmış ve plan notlarına komşu parsellerden yapı yaklaşma mesafesi 5.00 metredir. Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 7571,68) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 8329,62) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.05.2018 tarih  05/87 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.05.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

07 Mayıs 2018
246 kez görüntülendi