Yüksekliklerin Belirlenmesine Yönelik Plan Değişiklikleri 1

İmar planlarında yüksekliğin “serbest” olarak belirtildiği  ilgili adalarda yakın çevre kat yükseklikleri, mevcut plan durumu, ruhsatlı yapılar ve gelecekteki yapılaşma beklentileri de dikkate alınarak, plan müellifince hazırlanan teklif plan üzerinde İmar Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler  sonucunda;  Çepni mahallesi, 352 ada 77 parsel, 1296 ada 39, 40 parseller, 3573 ada 14 parsel, 4742 ada 1 parselde   Y.ençok: 30.50 metre, 4202 ada 9 parselde Y. ençok :15.50 m, 4667 ada 2 parselde  Y. ençok: 12.50 metre, Gülabibey Mahallesi, 4824 ada 2 parsel, 2693 ada 1,2 parseller, 4557, 4739, 4740 adalar, 4741 ada 1, 2 parseller, 4867 ada 2 parselde Y.ençok: 12.50 metre, 3844, 3845, 3846, 3847 adalarda Y.ençok: 7.50 metre, 3850, 3851 adalarda  Y.ençok: 6.50 metre, Ulukavak Mahallesi 1809 ada 1 parselde Y.ençok: 14 kat, 3421 ada 1 parselde Y.ençok:15.50 metre, İbrahimçayırı Mahallesi, 1662 ada 3 parselde Y.ençok: 15.50 metre, 3628 ada 28 parselde Y.en çok: 12.50 metre, Çomar Mevki, 151 ada 26, 27 parsellerde Y.ençok: 21 metre, 153 ada 189 parselde  Y.en çok: 15.50 metre, Karakeçili Mahallesi, 837 ada 2 parselde Y.en çok: 21 metre, 837 ada 18, 20 parsellerde Y.en çok: 12.50 metre, Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 78, 79 parsellerde Y.en çok: 6.50 metre, 3631 ada 1 parsel ve 3798 ada 9 parselde  Y.en çok: 12.50 metre, Çöplü Mahallesi, 4005 ada 14, 16 parsellerde Y.en çok: 10 kat,  Sıklık Mevki, 163 ada 10 parselde Y.en çok: 21.00 metre, Celilkırı Mevki, 131 ada 1 parsel ve 135 ada  1 parselde de Y.en çok: 6.50 metre olan, şeklindeki İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.

Yapılan işaretle oylama sonunda Çorum İli, Merkez İlçesi, kentin muhtelif bölgelerinde imar planında yükseklik serbest olarak planlı alanların yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik, yaklaşık 43 hektarlık alanda belediyemiz tarafından, A grubu plan müellifine hazırlattırılan1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 19603515) değişikliği, Meclis üyelerinden; Nazik Bulut, Ahmet Özdel, Erkan Özbal, Didem Tokgöz Semiz, Tuncay Yılmaz, Mustafa Gürbüzer, Meserret Adeviye Gariboğlu, Şentürk Gülnaz, Tuncel Gürgen, Hüseyin Gazi Uysal’ın “3573 ada, 14 parsel için iki kat ruhsatlı yapısı olması ve hastanenin cephesini kapatacağı için karar uygun bulunmamıştır.” Şeklinde şerhlerine karşı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA 08.06.2021 tarih ve 103 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

 

14 Haziran 2021
204 kez görüntülendi