Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

5°C parçalı az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

5°C parçalı az bulutlu

Meclis Kararları

Detaylı arama:
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
08.07.2011 70
Atıksu Ücret Tarifesi
İndir
08.07.2011 69
Yaydiğin Köyündeki hanelere münferit su aboneliği verilmesi
İndir
08.07.2011 68
Sözleşmeli Avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.
İndir
07.06.2011 67
Belediyemiz birimlerinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak, 2 Peyzaj Mimarı ve 1 Ziraat Mühendisin, 2011 yılında, Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce, sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel için belirlenen net 1.686,60 TL taban ücretle çalıştırılmaları.
İndir
07.06.2011 66
Mimar, Tekniker Kadroları iptal, Peyzaj Mimarı kadronun alınması.
İndir
07.06.2011 65
3.05.2011 Tarihinde yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanunla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin maddeler yürürlükten kaldırıldığından, 657 Sayılı Kanunun mülga 112. Maddesine istinaden çıkarılan ve Meclisin 03.06.2008 tarih ve 9 Sayılı kararı ile yürürlüğe giren Sicil Amirleri Yönetmeliğinin dayanağı ve uygulama imkanı kalmadığından, yürürlükten kaldırılması.
İndir
07.06.2011 64
Ayarık Mevkii, 113 Pafta, 88 ada, 43, 12, 13, 40, 42, 23 nolu parsellerde 1/5000 nazım imar ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği.
İndir
07.06.2011 63
Belediyemiz adına tescilli 137,00 m² yüzölçümlü Çepni mahallesi 330 ada, 6 nolu parsel, 4488,22 m² yüzölçümlü 330 ada, 21 numaralı parsel, 1496,16 m² yüzölçümlü 330 ada, 22 numaralı parseller olmak üzere toplamda 6121,38 m² yüzölçümlü ve imar planında “Sağlık Tesisi” alanı olarak işaretli kısımda kalan bu parsellerin, Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 18.344,29 m² yüzölçümlü ve imar planında “Toptan Ticaret” (Sebze Hali) işaretli alana isabet eden, Çepni Mahallesi, 352 ada, 157 nolu parsel ile karşılıklı trampa edilmesi.
İndir
07.06.2011 62
Ortaköy Belediyesine Bilgisayar ve Bilgisayar Yazılım Proğramı yardımı yapılması.
İndir
07.06.2011 61
Dünyaca ünlü çevirmen, Cornelius Bischoff’ a Çorum’ un Fahri Hemşerilik Beratı verilmesi.
İndir
02.05.2011 60
2010 Yılı Kesin Hesabı
İndir
02.05.2011 59
elediyemizin 2011 Mali yılı Veteriner İşleri Müdürlüğü Analitik bütçesinde ödenek yeterli olmadığından, Mali Hizmetler Müdürlüğü Analitik Bütçesinin ödenek aktarılması.
İndir
02.05.2011 58
Kavacık Köyü, Kandilkaya Mevkii, 777, 800, 802 Parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli mevzii imar planı.
İndir
02.05.2011 57
Mülkiyeti Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ait, Karakeçili Mahallesi, 846 ada, 1 nolu, 205,00 m² miktarlı, 838 ada, 4 nolu, 235,00 m² miktarlı, 838 ada, 2 nolu, 61.965,00 m² miktarlı parseller üzerinde bulunan, 1 adet stadyum, 1 adet spor salonu, 2 adet sentetik çim saha, 1 adet İl Müdürlüğü Hizmet Binası, 1 adet Güreş Eğitim binası ile birlikte Belediyemize devri karşılığında, mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi, 352 ada, 177 nolu, 71.932,34 m² miktarlı parselin üzerine protokolle belirlenecek spor tesislerinin (1 adet 15.000 kişilik stadyum,
İndir
02.05.2011 56
brahim Çayırı Mevkii, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Bişkek Caddesinin kesişimin de bulunan, imar planında “Belediye Sağlık Evi” işaretli alanda kalan gayrimenkulde mülkiyeti özel şahıslara ait, 109/1 Pafta, 3628 ada, 27 nolu parsele Belediyemizin ihtiyacı hasıl olduğundan, bedeli mukabilinde satın alınması.
İndir
05.04.2011 55
Karakeçili Mahallesi, 137 ada, 5 nolu parselin bulunduğu alanda Belediye tarafından yeşil alan ve park düzenlenmesi.
İndir
05.04.2011 54
Muhtelif yerlerde bulunan Taksi Duraklarının yenilenmesi.
İndir
05.04.2011 53
Ulukavak Mahallesi, 3981 ada, 1 parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
İndir
05.04.2011 52
Ulukavak Mahallesi, 20KIB Pafta, 3122 ada, 2- 3 Parselde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı.
İndir
05.04.2011 51
Çepni Mahallesi, 20 Pafta, 455 ada, 31 parselde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli ilave imar planı
İndir

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü